Gezondheidsenquête

De resultaten die hier beschreven staan komen uit de Gezondheidsenquête. Op basis van een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) wordt mensen gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Omdat er verschillen kunnen zijn tussen de samenstelling van de respondenten en de totale bevolking, wordt er een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor die onder andere gebaseerd is op geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen en vermogen. Meer informatie over dit onderzoek is vinden in de onderzoeksbeschrijving.