EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2023 (RED III)

In september 2023 heeft het Europees Parlement het voorstel voor de herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED III) goedgekeurd. Per 1 januari 2025 treed deze richtlijn in werking. De RED III bevat nieuwe, verhoogde doelstellingen voor hernieuwbare energie en CO2-emissiereductie. Daarnaast zijn er nieuwe doelstellingen vastgelegd voor het gebruik van hernieuwbare waterstof of andere hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (RFNBO’s) in de sectoren industrie en vervoer.