EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2018 (RED II)

1 juli 2021 is de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2018 in werking getreden. Alle EU-lidstaten volgen deze richtlijn om het aandeel hernieuwbare energie te bepalen.