Berekening duurzame biomassa

In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II) zijn duurzaamheidscriteria voor biomassa vastgelegd. De duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa gelden voor installaties met een ingaand thermisch vermogen groter dan 20 MW. Voor biogas gelden aangepaste criteria voor installaties boven de 2 MW. De verbruikte biomassa in installaties die onder deze grenzen liggen wordt volledig meegenomen. Voor vloeibare biomassa gelden andere duurzaamheidscriteria. Biotransportbrandstoffen (biodiesel en biobenzine) hebben ook eigen duurzaamheidscriteria. Voor afvalverbrandingsinstallaties gelden geen duurzaamheidscriteria.