EU-SILC

Aangezien de cijfers over het aandeel van het besteedbaadbaar inkomen dat wordt uitgegeven aan woonlasten afkomstig zijn uit een Europese enquete (EU-SILC), kunnen deze ietwat afwijken van de reguliere cijfers die het CBS hier over publiceert (de woonquote). De gegevens uit de Europese enquête die hier gepresenteerd worden hanteert een andere definitie. De trendbepaling voor de relatieve woonlasten (woonquote) uit de Monitor Brede Welvaart wordt gebaseerd op cijfer van het CBS.