Jeugdhulp zonder verblijf

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, en voor zover deze in
natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg
aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een
verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De
jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In
ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand
anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.