Jeugdhulp met verblijf

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en
zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen,
een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
De jongere verblijft in een pleeggezin, gezinshuis, leef- of behandelgroep, gesloten
afdeling, GGZ-instelling of soortgelijke locaties waar jeugdhulp geleverd wordt. Of
anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat
het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting.
Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen
onder jeugdhulp met verblijf.