Vliegschaamte

In het nieuwsbericht ‘Jongeren leven minder klimaatbewust dan ouderen’ gaat het over de mate waarin mensen vliegschaamte ervaren. In de resultaten zijn personen die ‘niet van toepassing’ hebben geantwoord op de stelling over schuldgevoelens ten aanzien van het eigen vlieggedrag buiten beschouwing gelaten.