Instroom/uitstroom

De uitstroomcijfers in dit nieuwsbericht zijn exclusief de uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Doorgaans wordt een bijstandsuitkering beëindigd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze uitstroom wordt niet meegeteld. Hierdoor is de verandering van het aantal bijstandsontvangers, het verschil tussen twee kwartaalstanden, niet precies gelijk aan het saldo van instroom en uitstroom.

De AOW-gerechtigde leeftijd in 2022 was 66 jaar en 7 maanden. Met ingang van 2023 is deze met drie maanden verhoogd tot 66 jaar en 10 maanden.