Instroom: overig

Dit is het resultaat van de totale instroom minus instroom: herintreders en instroom: zij-instromers.
Dit is voornamelijk instroom vanuit een opleiding: werknemers die op het peilmoment ingestroomd zijn binnen zorg en welzijn, nooit eerder in loondienst in zorg en welzijn gewerkt hebben en jonger zijn dan 25 jaar.