Fysieke winkelvestigingen

In de statistiek van de fysieke winkels in de detailhandel doen de tankstations en apotheken niet mee. Ook de detailhandel die niet in een winkel plaatsvindt, zoals de markthandel, de colportage en straathandel, de postorderbedrijven en de webwinkels, worden in deze statistiek niet geteld.

Telling Vestiging

Een vestiging wordt meegeteld als er een SBI-klasse en postcode bekend is. Indien twee winkels van dezelfde supermarktketen in de zelfde postcode (e.g. 1111XX) gevestigd zijn telt dit als een vestiging.

Deze cijfers zijn gebaseerd op SBI-registraties bekend bij het CBS. Bedrijven dienen zelf de juiste SBI indeling aan te geven op basis van hun activiteit. Het kan zo zijn dat een bedrijf actief is in meerdere SBI-klassen, echter zijn de cijfers gemaakt op de primaire SBI-klasse.

Een supermarktketen met 10 fysieke winkels en 1 webwinkel, komt in deze cijfers terug als zodanig mits ze allen geregistreerd zijn. Het kan zo zijn dat de webwinkel niet geregistreerd is, dan komt deze ook niet terug in de telling.