Moeder

De cijfers over 1995 en 2023 in dit bericht zijn gebaseerd op het aantal inwoners op 1 januari. Van de vrouwen die toen in Nederland woonden is gekeken hoeveel kinderen ze op dat moment hadden. Bij oudere cohorten neemt de kans op gevonden kind-oudercombinaties af. Vooral in 1995 kan het daarom zijn dat het aantal kinderen dat de oudste moeders hebben licht is onderschat. Daarnaast is het voor vrouwen die niet in Nederland geboren zijn mogelijk dat zij kinderen hebben die niet in Nederland wonen en niet geregistreerd zijn.
De cijfers over 1971 zijn een schatting op basis van informatie uit de Volkstelling die in dat jaar is gehouden. In de volkstelling is het aantal kinderen vastgesteld dat binnen een gezin geboren is. Daaronder vallen ook de kinderen die al uit huis zijn.