Werkstaking

Een werkstaking of werkonderbreking is het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden door werknemers om tegemoetkoming aan gestelde eisen af te dwingen. Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking. In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling. Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen.