Stikstofdepositie

De proefvlakken op de heide zijn ingedeeld in twee klassen van stikstofdepositie, waarbij de grens is gelegd bij 2 500 mol/ha/jaar (35 kg/ha/jaar; 1 mol stikstof = 0,014 kilogram). Het gemiddelde stikstofdepositie-niveau van de twee groepen heide-proefvlakken is respectievelijk 2 161 (hoge stikstofdepositie) en 2 915 mol/ha/jaar (zeer hoge stikstofdepositie). Omdat deze waarden vér boven de Kritische Depositiewaarde voor heide liggen (571-1 214 mol/ha/jaar), is er nergens op de heide sprake van lage depositie, maar alleen van hoge en zeer hoge depositie.