Proefvlakken (Landelijk Meetnet Flora)

Het Landelijk Meetnet Flora (LMF) levert informatie over de veranderingen in de vegetatie van proefvlakken in heide, duinen, bos en andere ecosystemen. Het LMF is een door de gezamenlijke provincies gedragen en gefinancierd meetnet. Sinds 1999 wordt in ruim 10 duizend kleine, vaste proefvlakken de aanwezigheid en bedekking van alle hogere plantensoorten geïnventariseerd door medewerkers van provincies zélf, of door medewerkers van groenbureaus in opdracht van de provincies. De opnamecyclus bedraagt 3 à 4 jaar; daarom worden de indexcijfers ook berekend voor perioden van 3-4 jaar.