Kenmerkende soorten

Er zijn verschillende methoden om de kenmerkendheid van een soort te bepalen, hier is gekozen voor de zogenaamde Indval-methode (Cáceres & Legendre, 2009). Deze methode berekent een waarde voor kenmerkendheid, gebaseerd op de gemiddelde bedekking van een soort in de proefvlakken die bijvoorbeeld in de heide liggen, ten opzichte van de bedekking van deze soort in proefvlakken van de andere ecosysteemtypen. Een overzicht van welke soorten als kenmerkend worden beschouwd voor de heide is te vinden in de CLO-indicator ‘Vegetatie van de heide’, en voor duinen in de indicator ‘Vegetatie van duinen’.