Werktijden sluiten niet aan op thuissituatie

Dit is in de AZW-Werknemersenquête vastgesteld met de volgende stelling: ‘Ik kan mijn werktijden goed laten aansluiten bij mijn thuissituatie’. Het betreft hier het percentage werknemers dat heeft geantwoord met 'mee oneens' en 'helemaal mee oneens.