Werkdruk

Dit is in de AZW-Werknemersenquête vastgesteld met de volgende vraag: ’Ik vind mijn werkdruk gemiddeld genomen:

  1. Veel te laag
  2. Te laag
  3. Goed
  4. Te hoog
  5. Veel te hoog.'