Seks

Hiervoor is in de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor de volgende vraagstelling gebruikt:
Heeft u de afgelopen 12 maanden seks gehad? Onder ‘seks’ verstaan we geslachtsgemeenschap of anale seks. Deze vraag is gesteld aan personen van 16 jaar of ouder.