Meergezinswoningen

Onder meergezinswoningen vallen appartementen, studio’s, boven-of beneden woningen of andere typen woningen die het pand delen met andere verblijfsobjecten.