Inkomenspositie

Welke inkomensgroep (volwassen) kinderen in 2020 gemiddeld hadden bij een bepaalde inkomensgroep van de ouders, is geschat met lineaire regressieanalyse. De geschatte constante geeft aan welke groep de kinderen met ouders helemaal onderaan de inkomensladder bereiken. De geschatte regressiecoëfficiënt ligt tussen 0 en 1 en is een indicatie voor de inkomenscorrelatie tussen ouders en kinderen. Hoe groter de regressiecoëfficiënt, hoe sterker het verband tussen de inkomenspositie van ouders en kinderen (en hoe steiler de lijn in de figuren). Hebben de kinderen in 2020 in dezelfde positie als de ouders in 1995, dan heeft de coëfficiënt een waarde van 1 (maximale samenhang).