Bedrijfstak

Werknemers zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Figuur 1 en 2 zijn gemaakt op basis van de brontabel Ziekteverzuimpercentage: bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte (80072NED). De reeks van de tabel Ziekteverzuimpercentage gaat terug tot 1996.

Figuur 3 is gemaakt op basis van de brontabel Ziekteverzuimpercentage: AZW branches (24015NED). Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en is gebaseerd op een samentelling van 10 afzonderlijke branches die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven. Het totaal van de sector Zorg en Welzijn (breed) is gelijk aan het totaal van de bedrijfstak “Gezondheids- en welzijnszorg”. De reeks van de tabel naar AZW branches gaat terug tot en met 2010.