Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die iemand ontvangt van een bekende uit de omgeving, zoals een partner, ouder, kind, buur of vriend, als iemand voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.

In de gezondheidsenquête wordt alleen aan respondenten van 55 jaar of ouder gevraagd of ze mantelzorg krijgen. De doelpopulatie van de gezondheidsenquête bestaat uit de bevolking die woonachtig is in particuliere huishoudens. Dat wil zeggen dat er geen waarneming is bij mensen die wonen in institutionele huishoudens, zoals verpleeghuizen.