Specifieke uitkeringen

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

De Opkoopregeling maakt het voor provincies mogelijk om veehouderijen met een piekbelasting op stikstofgevoelige, overbelaste Natura 2000-gebieden op te kopen. Daarvoor verstrekt de minister een uitkering aan de provincie.

Specifieke Uitkering Snelfietsroutes 2020-2022

Een specifieke uitkering voor het realiseren van een of meer snelfietsroutes.