Waterschapsverkiezingen

Om te mogen stemmen voor waterschapsverkiezingen moet de kiezer op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Nationaliteit speelt in dit geval geen rol.