Kiesgerechtigde bevolking

Voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn nagenoeg alle inwoners van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit kiesgerechtigd. De schatting van de kiesgerechtigde bevolking op 15 maart 2023 is gebaseerd op een voorlopige stand van de bevolking op 1 januari 2023. In de periode tussen 1 januari en 15 maart verandert de kiesgerechtigde bevolking licht. Zo worden tussen 1 januari 2023 en 15 maart bijna 38 duizend 17-jarigen stemgerechtigd. Tegelijk zullen er in dezelfde periode naar schatting 36 duizend mensen overlijden. Dit is niet meegenomen in de schatting van de kiesgerechtigde bevolking. Ook zullen er door buitenlandse migratie stemgerechtigden bijkomen of vertrekken, en kunnen mensen in de tussentijd de Nederlandse nationaliteit aannemen.