Enquête business economy

Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder bedrijven in de business economy met 2 of meer werkzame personen. De term 'business economy' wordt internationaal het meest gebruikt om het midden- en kleinbedrijf (mkb) af te bakenen. De business economy telt de overheidssector niet mee. Ook de agrarische sector, financiële dienstverlening, onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie, belangen- en hobbyverenigingen en overige persoonlijke dienstverlening worden niet tot de business economy gerekend.