Wegenheffing

De wegenheffing is een heffing die door waterschappen wordt opgelegd en niet moet worden verward met de wegenbelasting (officieel motorrijtuigenbelasting) die door het Rijk en de provincies wordt geïnd. De wegenheffing kent een gebruikersdeel, met een tarief per huishouden, en een eigenarendeel, waarvoor het tarief wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van een woning of gebouw en/of het aantal hectare grond dat men bezit.