Gemiddelde kosten

Som van de kosten van de bedrijven uit de populatie gedeeld door het aantal bedrijven dat de populatie omvat, gecorrigeerd voor het verschil van de gemiddelde bedrijfsgrootte op basis van verschil in gemiddelde Standaard Opbrengst (SO-waarde).