Maatschappelijke discussie

De maatschappelijke discussie over gebeurtenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022 hebben bij mensen die nu of in het verleden slachtoffer zijn (geweest) mogelijk geleid tot een grotere bewustwording van wat hen overkomen is. Zo nam tussen 2020 en 2022 ook het percentage mensen toe die zeiden in de kinderjaren met seksuele intimidatie of seksueel geweld te maken te hebben gehad. Ook instanties waar slachtoffers met hun ervaringen terecht kunnen, zoals Slachtofferhulp Nederland en het Centrum Seksueel geweld, signaleren een forse stijging van het aantal meldingen in 2022.