Indirecte opbrengsten

Subsidies van de overheid (rijks-, provinciale, gemeentelijke en loonkostensubsidies en afdrachtskortingen) en overige subsidies en bijdragen (o.a. uit Europese projecten) en Private middelen (schenkingen en bijdragen uit private fondsen).