Gerelateerd

In de productieketen doorlopen goederen vaak meerdere productieprocessen. De keten begint bij ruwe grondstoffen die worden geïmporteerd of binnenlands worden gewonnen. Vervolgens worden deze grondstoffen gebruikt om halffabricaten te produceren. Deze halffabricaten kunnen weer worden gebruikt om een volgend halffabricaat te produceren. Uiteindelijk eindigt elke grondstof en elk halffabricaat via een of meerdere stappen als eindproduct. Dit eindproduct kan worden geconsumeerd, geïnvesteerd of geëxporteerd.

De bestedingsbenadering rekent met behulp van een input-outputanalyse de uitstoot van deze hele productieketen toe aan het uiteindelijke eindproduct van de keten en de eindgebruikers van deze producten. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald hoeveel emissies er in totaal in Nederland worden uitgestoten bij de productie bestemd voor de uitvoer, consumptie huishoudens, consumptie overheid, of investeringen en voorraden. Ook kan van een bedrijfstak met relatief weinig directe uitstoot (zoals de dienstverlening) worden bekeken hoeveel uitstoot er in de hele keten plaatsvindt voor het kunnen leveren van diensten aan de eindgebruiker.