Zelfstandige zonder personeel eigen arbeid of diensten

Het gaat om iemand die werkt als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) in de hoofdbaan, dat wil zeggen de baan waarin hij of zij de meeste uren besteedt.

Bij zzp’ers kunnen twee groepen worden onderscheiden:

  1. 1. De zzp-producten.
    Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga), geen personeel in dienst heeft en vooral producten verkoopt of grondstoffen aanbiedt.
  2. De zzp-eigen arbeid.
    Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga), geen personeel in dienst heeft en vooral eigen arbeid of diensten aanbiedt. Overige zelfstandigen worden ook tot de zzp-eigen arbeid gerekend.