Caribisch Nederland en Nederlandse Cariben

Sinds 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan sindsdien niet meer, want alle eilanden hebben een nieuwe status gekregen.

Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een ‘Status aparte‘ binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen geworden. De landen hebben zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland.

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die (inmiddels) samen Caribisch Nederland heten, horen als ‘bijzondere gemeenten’ bij Nederland.

De eilanden die voorheen samen werden aangeduid als ‘(voormalige) Nederlandse Antillen’ (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) worden in dit artikel de Nederlandse Cariben genoemd.