Innovatief bedrijf

Bedrijf dat in de beschouwde periode technologische innovatieprojecten uitvoert of deze - al dan niet succesvol - heeft uitgevoerd. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie.

Productinnovatie

De marktintroductie van nieuwe of sterk verbeterde goederen of diensten wat betreft de toepassingsmogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn nieuwe of verbeterde software, gebruiksvriendelijkheid, componenten of subsystemen.

Procesinnovatie

De toepassing van een nieuw of sterk verbeterd productieproces, distributiemethode of ondersteunende activiteit voor goederen en diensten van een bedrijf.