CIS-enquête

Community Innovation Survey. Het bestand bevat gegevens over productinnovatie, procesinnovatie en afgebroken of nog lopende innovatie. Daarnaast bevat het bestand gegevens over de uitgevoerde innovatie activiteiten, de innovatie-uitgaven, samenwerking bij innovatie, de relatie tussen overheidscontracten en intellectuele eigendomsrechten.