Stedelijkheid

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). Hierbij zijn vijf categorieën onderscheiden:

- zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2;

- sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 2500 adressen per km2;

- matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km2;

- weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km2;

- niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2.

Onder omgevingsadressendichtheid wordt verstaan het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel.