Uitgaven aan gezondheidszorg

Uitgaven zijn de betalingen aan zorgaanbieders. Daarmee omvatten ze niet de verzekeringspremies, omdat dat anders een dubbeltelling zou zijn.

Gezondheidszorg volgens de internationaal afgesproken definitie omvat curatieve zorg, revalidatiezorg, ondersteunende diensten als laboratoriumonderzoeken en ambulancediensten, genees- en hulpmiddelen, preventie, beleid- en beheeruitgaven (zoals aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn (en Sport – maar dat tellen we niet mee), Nederlandse Zorgautoriteit, Centrum Indicatiestelling Zorg) en die delen van langdurige zorg waar behandeling, verpleging en persoonlijke verzorging de boventoon voeren.