Zeven ontwikkelingsdoelen

Zeven ontwikkelingsdoelen

Het gaat om de volgende SDG’s:
- SDG 1: Geen armoede
- SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
- SDG 5: Gender gelijkheid
- SDG 8: Waardig werk en economische groei
- SDG 10: Ongelijkheid verminderen
- SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
- SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.