Armoedegrens

De armoede grens ligt op 60 procent van het mediane inkomen van de bevolking. Deze armoedegrens is gelijk aan de Europese armoedegrens.