Werkende vrouwen

Er is uitgegaan van vrouwen (en mannen) van 15 tot 65 jaar die geen regulier onderwijs volgen. In publicaties over werkenden waarmee het CBS normaliter naar buiten treedt, zijn onderwijsvolgenden en 65- tot 75-jarigen ook inbegrepen. De in dit bericht gepresenteerde cijfers over werkenden en onderbenutte deeltijders verschillen daarom van de reguliere cijfers.