Huidige financiële situatie en vooruitblik op komend jaar

Om het verband tussen inkomenspositie en inschattingen van de eigen financiële positie vast te leggen zijn de jaarbestanden van de Integrale Inkomens- en vermogensstatistiek (IIV) van 2020 en 2021 gekoppeld aan de data van het Consumenten Conjunctuur Onderzoek (CCO) van 2020, 2021 en 2022. Het CCO betreft een maandelijkse enquête onder minimaal 1 000 personen van 15 jaar of ouder waarmee doorlopend informatie wordt ingewonnen over de verwachtingen van consumenten ten aanzien van de economische ontwikkelingen en hun eigen financiële situatie. De CCO-jaargegevens van 2020 en 2021 betreffen samenvoegingen van de onderliggende CCO-maandbestanden. De CCO-gegevens voor 2022 in dit bericht hebben alleen betrekking op de CCO-maandbestanden tot en met september. De CCO-gegevens van 2022 zijn gekoppeld aan de inkomensgegevens van 2021. De gegevens van het armoederisico van de bevolking in 2021 zijn aldus als proxy genomen voor de inkomenspositie in 2022. Er is in dit nieuwsbericht ingezoomd op de actuele financiële situatie van het huishouden, dus de financiële stand van zaken op het moment van enquêtering, en op de verwachte financiële situatie in de komende twaalf maanden.