Tandartsbezoek

Het betreft hier mensen die aangeven in het afgelopen jaar tenminste 1 keer de tandarts te hebben bezocht. De aard van het tandartsbezoek is onbekend en het kan dus zowel om controlebezoeken als om behandelingen gaan.