Inkomen

In dit onderzoek gaat het om het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden waar de persoon deel van uitmaakt. Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen geeft uitdrukking aan de koopkracht van een huishouden en daarmee aan de koopkracht van de persoon uit het betreffende huishouden. Personen zijn verdeeld over kwintielgroepen. Tot het eerste kwintiel behoren personen die deel uitmaken van de 20 procent huishoudens met de laagste inkomens. Tot het vijfde kwintiel behoren personen die deel uitmaken van de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Daar waar gesproken wordt van ‘lagere’ en ‘hogere’ inkomens worden respectievelijk de laagste twee kwintielen en de hoogste drie kwintielen bedoeld.