Aanvullende tandartsverzekering

De enquêtevraag over de manier waarop mensen voor zorg verzekerd zijn, is alleen voorgelegd aan personen van 18 jaar of ouder. De vraagstelling luidde:
Welke zorgverzekering heeft u op dit moment?
Met daarbij de volgende antwoordmogelijkheden:
1. Alleen een basisverzekering
2. Een basisverzekering en een aanvullende verzekering met aanvullende tandartsverzekering
3. Een basisverzekering en een aanvullende verzekering zonder aanvullende tandartsverzekering
4. Een basisverzekering en alleen een aanvullende tandartsverzekering
5. Ik heb geen zorgverzekering
6. Weet niet