Cijfers goedereninvoer uit China

De cijfers zijn verkregen door de gegevens van de Nationale Rekeningen met die van de statistieken Internationale Handel in Goederen te combineren, en hierbij worden de cijfers van de Nationale Rekeningen als leidend beschouwd. Door verschillen in definities en methoden wijken deze cijfers af van de cijfers zoals gepresenteerd op StatLine, die gebaseerd zijn op de bronstatistieken.