Verhuisketen

Een verhuisketen is een serie van aaneengeschakelde verhuizingen doordat een nieuwe woning wordt gerealiseerd of doordat een bestaande woning vrijkomt, bijvoorbeeld door overlijden van de bewoners of een verhuizing. Een verhuisketen eindigt als er geen woning meer wordt achtergelaten, bijvoorbeeld in het geval van sloop van de woning of een scheiding waarbij één van de partners in het huis blijft wonen. De schakels in een verhuisketen zijn de huishoudens die een woning betrekken en ook een woning vrijmaken. Het aantal schakels in dit proces is de lengte van een verhuisketen.

In dit bericht kijken we alleen naar de eerste schakel in de verhuisketen, voor zover deze wordt gestart door een verhuizing naar een nieuwbouwwoning. Dat wil zeggen dat een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd in 2020, en bewoond is op 31 december 2020. Vervolgens kijken we naar de woning(en) waar de bewoners van de nieuwbouwwoning op 1 januari 2020 nog woonden, en naar welk type huishouden in de vrijgekomen woning woont op 31 december 2020.