Jeugdbeschermer

Een jeugdbeschermer geeft adviezen over de opvoeding en zet specifieke hulp in. De jeugdbeschermer maakt hierover afspraken met de ouders. De ouders houden het gezag over hun kind en blijven daarmee zelf verantwoordelijk voor het kind. Ze zijn echter verplicht mee te werken aan de adviezen en aanwijzingen van de jeugdbeschermer.