Geliberaliseerde huurwoning

Geliberaliseerde huurwoningen in de vrije sector zijn woningen met een niet-gereguleerde huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens (2020: €737,14 per maand, 2021: €752,33, 2022: €763,47). Voor huurwoningen in de vrije sector gelden geen regulerende bepalingen, in tegenstelling tot de gereguleerde sector. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een maximale huurprijs en huurders hebben geen recht op huurtoeslag.

Om huurwoningen in te delen naar hoogte van de (kale) huur is gebruikgemaakt van uitkomsten van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2021. Hieruit volgt onder meer welk deel van de huurwoningen van woningcorporaties en van private verhuurders een huur onder de liberalisatiegrens heeft.