Koppeling NOW-voorschotten, vaststellingen en de Polisadministratie

Het CBS heeft van het UWV de gegevens ontvangen van bedrijven die in het kader van de NOW-1, NOW-2, NOW-3.1, NOW-3.2, NOW-3.3, NOW-4 en NOW-5-regelingen gedurende 2020 en 2021 steun hebben ontvangen en de vaststellingen daarvan, voor zover die bepaald zijn. Het CBS heeft deze NOW-gegevens van bedrijven gekoppeld met de Polisadministratie, de gezamenlijke basisregistratie van de Belastingdienst, het UWV en het CBS. In de Polisadministratie zijn de gegevens van werknemers en hun inkomstenverhoudingen opgeslagen die met de loonaangifte van de werkgevers zijn verstrekt aan de Belastingdienst, het UWV en het CBS. Deze koppeling maakt het mogelijk onderzoek te doen naar de kenmerken van werknemersbanen in 2020 en 2021 waarvoor het UWV voorlopig steun heeft verleend en al of niet vastgesteld. De cijfers in dit nieuwsbericht over het aantal werknemersbanen bij bedrijven waarvan het recht op NOW is vastgesteld, zijn bepaald op basis van de meest actuele versie van de NOW-bestanden die het CBS in eind juni 2022 van het UWV heeft ontvangen.